Cháy chung cư: Hà Nội: Cháy chung cư cũ giữa trưa, nhiều người dân hoảng loạn