Cháy biệt thự cổ: Cháy biệt thự cổ, hàng chục người thoát chết trong đêm