Cháy biệt thự: Câu chuyện boss lầy: Đang sưởi thì lăn ra ngủ, chú mèo béo cháy trụi một mảng lông mà không hề hay biết