Châu Việt Cường: Bị đổi tội danh sang giết người, ca sỹ Châu Việt Cường đối diện mức án cao nhất là tử hình