chất sắt: An ninh siết chặt bên ngoài tòa tuyên án Đoàn Thị Hương