chất sắt: Nhân chứng vụ lái xe ôm sát hại nhân tình: Tôi thấy tay và chân nạn nhân bị trói chặt