chất sắt: Thầy giáo về hưu dùng búa sát hại con trai: Nạn nhân đã tự chặt ngón tay