chất khử trùng: "Anh cả" Thành Long: Một thời lừng lẫy Trung Hoa, về già sống chật vật trong khu ổ chuột