Chào cờ: Tất cả đều phải 'chào thua' smartphone có pin 18.000 mAh này