chàng trai hà thành: Hà Nội: Thanh niên ngoại quốc nằm ra lòng đường 'tập bơi' sau khi thử điếu cày ở quán nước vỉa hè