Chấm dứt hợp đồng Mobifone - AVG: Chấm dứt hợp đồng Mobifone - AVG: Thông tin chính thức từ Bộ Thông tin - Truyền thông