Chấm dứt hợp đồng Mobifone - AVG: Bộ TT-TT muốn Mobifone sớm chấm dứt hợp đồng mua AVG