Cây xăng gian lận: Video: Nghi bị đổ thiếu, khách hàng đánh nhân viên cây xăng chảy máu mồm