cây xăng: Sập sàn bê tông công trình cây xăng, bảy công nhân bị thương