cây xăng: Núi đá bất ngờ bốc cháy dữ dội sau cây xăng, người dân hốt hoảng