Cây phong lá đỏ ở Hà Nội: Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội