cây phong: Đi cấy gặp mưa, hai người bị sét đánh tử vong ở Hải Phòng