cây cảnh: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây hoa sứ, chân chỉ cách mặt đất vài cm