cây cảnh: Chớ dại mà để cây này trong nhà kẻo rước bệnh cho cả gia đình, chết lúc nào chẳng hay