Cầu thủ Văn Thanh: Cậu học trò nghèo trưởng thành nhờ 'học bổng của bác Khải'