Cầu thủ U17 Hà Nội đánh nguội: Cầu thủ U17 Hà Nội đến xin lỗi cầu thủ Trung Quốc sau va chạm xấu xí