Cầu thủ Quang Hải: ‘Quang Hải nên xuất ngoại để thế giới thấy cầu thủ Việt giỏi thế nào’