Cầu thủ Quang Hải: Báo Malaysia bỏ qua Quang Hải, trao giải cho cầu thủ cả năm đá chính 2 trận