cẩu tặc: 6 ô tô đâm nhau, nghìn người khổ sở chôn chân trên cầu Thanh Trì