cẩu tặc: Bộ GD-ĐT yêu cầu ngừng hợp tác với 'trường ma' ở Mỹ