cậu nhỏ: Rơi từ tầng 3 cao 12 mét, cậu bé thoát chết nhờ sự trùng hợp không tưởng