Cậu bé tóc đóng băng: 'Cậu bé tóc đóng đá' phải nghỉ ở trường mới vì quá gây chú ý