cậu bé: Video: Sập cầu Long Kiển tại TP.HCM, xe ben và nhiều xe máy rớt xuống sông