cậu bé: Câu nói của chồng khiến vợ bẽ bàng nhận ra sai lầm vì quá cam chịu trong suốt nhiều năm