cậu bé: Video: Nước sông dâng cao, tàu bè trôi tự do đâm hỏng cầu ở Phú Thọ