Cát Phượng: Giữa ồn ào của mẹ và dượng, con trai Cát Phượng phản ứng thế nào?