Cắt cổ bạn gái: Cắt cổ bạn gái vì phát hiện bị 'cắm sừng'