cặp bồ: Bão số 4 thay đổi đường đi, sức gió mạnh nhất giật cấp 11