cặp bồ: Tôi mệt mỏi khi phải gồng mình lo mọi việc mà chồng còn cặp bồ