Cao tốc nghìn tỷ: Lại cào bóc ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ