Cao tốc nghìn tỷ: Video Cao tốc 34.500 tỷ sau khi được sửa chữa