cạnh tranh top 3: Top ảnh tuần: Tranh cướp Black Friday và hoa hậu tù nhân