cạnh tranh top 3: Đạo diễn Đức Thịnh: 'Trạng Quỳnh chỉ đang cạnh tranh top 1 với Bí Kíp Luyện Rồng 3'