cảnh sát giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ: Gần 1.000 người giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ