Cảnh sát cơ động: Mẹ bán trinh con gái 13 tuổi cho đại gia lấy gần 600 triệu