cảnh nóng thương nhớ ở ai: Nữ chính 'Thương nhớ ở ai' từng buồn vì cảm thấy bị đạo diễn kỳ thị