cảnh nóng thương nhớ ở ai: 'Thương nhớ ở ai' mất 3 năm dựng bối cảnh nông thôn