cản trở CSGT làm việc: CSGT ngã khi làm việc với dân, trưởng công an: 'Chưa biết tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ'