căn nhà bốc cháy: Tầng thượng một căn nhà ống tại Hà Nội bốc cháy dữ dội, thiêu trụi quần áo đang phơi