căn nhà bốc cháy: Mới đầu năm, căn hộ 18 triệu đô của Taylor Swift bốc cháy bất ngờ