căn nhà bốc cháy: Hàng loạt căn nhà dọc kênh Đôi ở Sài Gòn bốc cháy giữa đêm