Cán bộ đường sắt: Phó ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM bị cảnh cáo