Cán bộ đường sắt: Đường sa ngã của sát thủ từng học luật, là cán bộ tư pháp phường