Cán bộ đi nước ngoài: Trưởng công an xã 'trả chức', đi... xuất khẩu lao động!