Cấm giữ xe trên vỉa hè: TP.HCM: Các bãi xe đồng loạt chấp hành yêu cầu chấm dứt giữ xe trên vỉa hè