cảm biến vân tay dưới màn hình: Apple chưa từ bỏ cảm biến vân tay nhúng trong màn hình iPhone