cảm biến vân tay: Galaxy S10 không mở được bằng vân tay nếu dán màn hình