cảm biến vân tay: Apple chưa từ bỏ cảm biến vân tay nhúng trong màn hình iPhone