cải tiến tiếng Việt: Thu Trang đã chính thức lên tiếng về clip cãi nhau gay gắt với Tiến Luật?