Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Những đề xuất cải cách giáo dục gây tranh cãi năm 2017

  • Những đề xuất cải cách giáo dục gây tranh cãi năm 2017

    Những đề xuất cải cách giáo dục gây tranh cãi năm 2017

    Cải tiến tiếng Việt, bỏ biên chế giáo viên, loại "Chí Phèo" khỏi sách giáo khoa hay giải thể hội phụ huynh là loạt đề xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều trong năm qua.

  • PGS Bùi Hiền nêu lí do 'công bố' bản chuẩn cải tiến chữ quốc ngữ

    PGS Bùi Hiền nêu lí do 'công bố' bản chuẩn cải tiến chữ quốc ngữ

    “Tôi phải gấp rút làm việc này. Tôi dự định tháng 3 công bố trong giới khoa học phần 2 nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ nhưng bây giờ thì làn sóng xô đẩy tôi, bắt buộc tôi phải xong sớm. Để kết thúc nó phải tăng tốc độ lên”- PGS Bùi Hiền nói về việc công bố bản hoàn chỉnh về nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ gồm cả phần phụ âm và nguyên âm.