cách sử dụng điều hòa đúng cách: Sai lầm tai hại khi dùng điều hòa ô tô có thể 'tàn phá' xe và sức khỏe