ca sỹ Sỹ Thanh: Thanh Hà: 'Đàn ông cho tiền đàn bà là chuyện bình thường, hàng trăm năm nay vẫn vậy'