ca sĩ Mỹ Tâm: Mỹ Tâm: vì anh Hưng thích Tâm quá nên Tâm thích lại!