ca sĩ Mỹ Tâm: Đẳng cấp của Mỹ Tâm và câu chuyện vươn tầm quốc tế: Có quá khó khăn?