ca sĩ Mỹ Linh: Nhà ca sỹ Mỹ Linh không có tên trong 18 công trình bị cưỡng chế, đang chờ kết luận thanh tra