cá sắt: Chris Brown bị cảnh sát bắt giữ tại Pháp vì dính nghi án cưỡng hiếp cấp độ nghiêm trọng