cá có đầu giống chim: Kỳ lạ cá trắm cỏ có đầu giống chim bồ câu