buồn tiểu: Tiêu diệt trùm ma túy sau gần một giờ đấu súng, thu giữ 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp