Bugatti Chiron Sport: Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition - bản mừng sinh nhật chỉ 20 xe