bùa ngải: Hà Hồ tự tin khẳng định ai gặp mình ở ngoài đều hóa giải hiểu lầm về bùa ngải, giả dối