bùa hình người: Hình ảnh Hà Nội bị 'đối xử tệ bạc' khiến nhiều người phải bình luận: thật kinh khủng!