bùa hình người: Kỳ Duyên: "Cảm ơn người chụp hình tôi ngủ trên máy bay"