bonsai: Quất 'khủng' dáng long phụng, không bán chỉ cho thuê giá 50 triệu đồng