Bỏng lạnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng 'chẳng nhận ra ông Trump là ai'